Debat     Galleri     Log in
LearningLink - en sikker vej til forandring og ny viden

Af Journalist Ronald Nielsen, MedieKontoret

"Krise" kommer af græsk og betyder "pludselig forandring" eller "vendepunkt". Mange lokale virksomheder benytter da også finanskrisen til at sætte en forandringsproces i gang. Reflektere, tænke i nye baner og få tilført ny energi, som de kan profitere af, når hjulene i erhvervslivet atter begynder at rulle hurtigt. En tendens, man bl.a. kan afspejle hos LearningLink i Viborg, der er en netværksvirksomhed, som tilbyder organisations- og personaleudvikling med udgangspunkt i læring.

- Den aktuelle krise har udløst en masse kreativitet i virksomhederne. Efter nogle år med hektisk travlhed og mangel på tid til refleksion er virksomhedslederne for alvor begyndt at overveje, om de kører i det rigtige spor, eller om tiden er moden til et sporskifte. Her kan vi være behjælpelig med en lang række tilbud, spændende fra inspirationsgivende foredrag og personlig coaching over kortere eller længerevarende læringsforløb til organisationsudviklings-forløb, som kan strække sig over flere måneder eller flere år, siger Kim Nielsen, der oprettede LearningLink for fem et halvt år siden.

- Vores lærings- og udviklingsforløb handler alle om det at virke sammen med - og gennem - andre. Vi beskæftiger os ikke med fx strategisk udvikling, men med det, der sker i samværet med andre mennesker. Det kan fx være

træning af ledere, så de bliver bevidste om betydningen af de ord og det kropssprog, de anvender. Vi giver deltagerne nogle værktøjer, der er afledt af praksis, og som de kan bruge med det samme.

Ny salgs- og projektleder
Gennem Learning Link samarbejder Kim Nielsen med mere end 30 specialister med stor ekspertise inden for hver sit område.

Hidtil har Kim Nielsen været den eneste faste fuldtids-medarbejder i LearningLink, men døgnet har som bekendt kun 24 timer. Derfor har han pr. 1. april ansat Tina Weilert i en ny stilling som salgs- og projektleder. Tina Weilert har hidtil været afdelingsleder hos TempTeam i Viborg.

 

 

<-- Tilbage