Debat     Galleri     Log in
Nu bliver der for alvor bud efter fartsyndere og spritbilister

Af Journalist Ronald Nielsen, MedieKontoret

Med en kombination af ny teknik og ændret praksis skærper politiet nu jagten på fartsyndere og spritbilister

Det sker med flere forskellige initiativer, hvoraf nogle afprøves i øjeblikket. Indtil videre dog kun i et begrænset geografisk område - uden for Midt- og Vestjylland. Men da de fleste bilister jo også bevæger sig uden for deres egen region, er der al mulig grund til at holde sig i skindet og køre på en måde, så man lever op til gældende love og regler: Let trykkket på speederen og lad - selvfølgelig - være med at køre med sprit i blodet.

På Sjælland har politiet for kort tid siden indledt et forsøg med hastighedsmåling med ubemandede automatiske trafikkontrol-standere, ATK - også kaldet stærekasser. Der opstilles ubemandede ATK-standere i alt ti steder på Sjælland, og i den 12 måneders forsøgsperiode vil seks kameraer og måleapparater blive flyttet rundt mellem dem.

Det er derfor ikke altid, at en stander er aktiv.
Der er opsat en blå oplysningstavle med et kamerasymbol et stykke før standeren, så trafikanterne ved, at de om lidt passerer en ATK-stander. Hvis hastighedsgrænsen bliver overskredet, vil køretøjet blive fotograferet, og der bliver sendt en bøde. Når der ikke er kontroludstyr i standerne, vil der være monteret statistikudstyr, så trafikanternes hastighed registreres. De informationer skal bruges til at måle effekten af standeren og oplysningstavlen.

- Hvis forsøget giver lige så gode resultater som forventet, vil der givetvis også blive placeret lignende standere i Midt- og Vestjylland. Men hvor og hvornår det sker, er der i øjeblikket ingen, som ved, siger chefen for Færdselspolitiet i Midt- og Vestjylland, John G. Kristensen, til BilavisViborg.

Hurtig sprit-afgørelse
En anden af nyhederne er rettet mod spritbilister. Fremover skal de som hovedregel ikke afgive blodprøve. De skal i stedet puste i et nyt, såkaldt bevis-alkometer, som det danske politi foreløbig har bestilt 80 stk. af - til fordeling blandt de danske politikredse i løbet af indeværende år.

Bevisalkometrene skal benyttes sideløbende med de eksisterende alkometre. Hvis alkometeret måler mere end 0,50 promille alkohol i en standset trafikantsudåndingsluft, kan man tilkalde en patruljevogn, der kører rundt med bevisalkometeret. Dermed kan man med det samme få lavet den endelige måling, der skal bruges, når trafikanten skal i retten og have en bøde og en frakendelse af kørekortet.

Herudover lancerer John G. Kristensen endnu en nyhed: De billeder, som tages af bilister, der ryger i en af de traditionelle fartfælder, har hidtil alene været brugt i forbindelse med den pågældende hastigheds-overtrædelse. Hvis bilisten - ud over at køre for stærkt - også har forsyndet sig ved at tale i håndholdt mobiltelefon eller køre uden sikkerhedssele, har disse overtrædelser hidtil ikke affødt sanktioner. Også selv om det fremgår tydeligt af billedet.

- Men denne praksis er det snart slut med. Fremover vil billederne også kunne anvendes til at tildele bøder og klip efter de takster, som er fastsat for den pågældende forseelse, siger John G. Kristensen.

 

 

<-- Tilbage