Debat     Galleri     Log in
Omlægning af Holstebrovejskrydset skal give bedre trafiksikkerhed

Af Journalist Ronald Nielsen, MedieKontoret

Til trods for finanskrise, faldene akt Krydset Indre Ringvej - Holstebrovej/Vesterbrogade er ikke blot et af de mest trafikerede, men også et af mest uheldsplagede vejkryds i Viborg. I hvert fald indtil nu, hvor der i de seneste fem år har været 15 politiregistrerede uheld plus en del mindre sammenstød, hvor politiet ikke har været indblandet. Det er baggrunden for, at Viborg Kommune netop har omlagt krydset med det formål at få bragt antallet af trafikuheld ned.

- Vi har observeret, at mange bilister strandede ude i krydset ved signalskift, og det har givet anledning til mange problemer. Derfor er der nu blevet etableret bundne venstresvingsbaner med helle, oplyser civilingeniør Thorkild Vestergaard fra Viborg Kommune.

Desuden er placeringen af lyssignalerne blevet ændret, så bilisterne nu kun ser lyssignalet, inden de kører ud i krydset, mens der ikke er noget lys for dem, når de først er placeret ude i krydset. En regulerings-praksis, svarende til den, der for nogen tid siden - på forsøgsbasis - blev etableret, hvor Indre Ringveje krydser henholdsvis Jegstrupvej, Kirkebækvej og Gl. Skivevej.

- Med denne regulerings-praksis tvinges bilisterne til holde godt øje med den modkørende trafik og ikke udelukkende lade det bero på farven i lyssignalet, hvornår de kan komme igennem krydset. Deres agtpågivenhed bliver altså skærpet, og det er med til at nedbringe antallet af sammenstød. Det ved man fra flere trafikundersøgelser. En sådan måde at regulere trafikken gennem vejkryds på er da også meget udbredt i de fleste europæiske lande. Blot ikke i Danmark, hvor Vejdirektoratet derfor har ønsket metoden afprøvet i praksis.

Det sker altså bl.a. i de fire nævnte Indre Ringvejs-kryds i Viborg, siger Thorkild Vestergaard. 

Bedre sikring af cyklister
Omlægningen af krydset Indre Ringvej-Holstebrovej/Vesterbrogade berører ikke blot bilisterne, men også cyklisterne.

- Cykelbanerne i krydset er blevet omlagt, så de nu løber langs med fodgængerovergangene. Vi har altså samlet de "bløde" trafikanter. Som en ekstra markering af cykelbanerne vil de få en rød farve, men dette arbejde kan første udføres, når vinteren er forbi. For så vidt muligt at undgå de farlige situationer med højresvingende lastbiler er bilisternes stoplinjer i krydset rykket nogle meter tilbage i forhold til cyklisternes stoplinjer, oplyser Thorkild Vestergaard.

 

<-- Tilbage